تاریخ رسمی زمان برگزاری همایش اعلام شد ...
1396-05-06
تاریخ رسمی زمان برگزاری همایش اعلام شد ...

طی نشست هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی و محیط زیست دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی زمان برگزاری کنفرانس در آذر یا دی ماه سال جازی تعیین شد.


بر این اساس مقرر شد مهلت ارسال چکیده مقالات تا 15 مهرماه و همچنین مهلت ارسال مقالات کامل نیز 15 آبان ماه سال 1396 باشد.

لازم به ذکر است روز دقیق برگزاری کنفرانس متعاقبا اعلام خواهد شد.