همه عزیزانی که خواستار ارسال مقاله جهت ارائه در کنفرانس می باشند، می بایست ابتدا عضو سایت کنفرانس شده و مراحل مربوط به عضویت را تکمیل نمایند.

آن دسته عزیزانی که تنها خواستار شرکت در کنفرانس می باشند نیز می بایست حتما عضو سایت شوند و کارت ورود به کنفرانس را دریافت نمایند.

چه کسانی که تنها قصد شرکت در کنفرانس را دارند و چه کسانی که مقالاتشان را ارسال می نمایند، باید برای ثبت نام عکس 4*3 اسکن شده را برای تکمیل مشخصات ارسال نموده تا از این طریق کارت شرکت در کنفرانس را دریافت کنند. 

بدون تکمیل مشخصات، همچنین بدون کارت ورود به کنفرانس و بدون کارت شناسایی هویت (کارت ملی یا شناسنامه یا کارت دانشجویی) اجازه ورود به دانشکده و به تبع آن ورود به کنفرانس به کسی داده نمی شود.

در هنگام ورود به دانشکده اقتصاد اطلاعات شما با توجه به مشخصاتی که در هنگام عضویت در سایت تکمیل نموده اید و همچنین کارت شناسایی شما بررسی خواهد شد. پس لطفا در درست وارد کردن اطلاعات دقت کافی داشته باشید.

 

به امید دیدار شما در روز برگزاری کنفرانس